El col·lectiu Constituents per la Ruptura conviu amb la dualitat gairebé des del seu naixement el 2015 quan, després de presentar el Manifest per la Independència Rupturista a l’abril, es veié impel·lit al juny a anar més enllà en l’estrena i combinar el exercir de corrent crític a Procés Constituent amb l’adhesió a la candidatura de la CUP Crida Constituent; això darrer com a conseqüència directa de la victòria de Teresa Forcades a l’AGE de Procés en la que es va postular per liderar la candidatura dels Comuns per les eleccions al Parlament del 27S. Per tant ja aleshores, a Constituents per la Ruptura, era legítim preguntar-se si el mot Constituents referenciava a Procés Constituent o a la Crida Constituent, o a tots dos.

En tot moment, però, es va poder complir amb la CUP Crida Constituent assistint amb regularitat a les reunions del GAP. Això ajudà a CxR Constituents a adquirir una consciència incipient com a col·lectiu polític amb vocació en el llarg plaç, i que portà a iniciar les gestions per inscriure la marca Constituents per la Ruptura com associació en el Registre d’Entitats, que culminaren al març del 2017. Al desembre d’aquell any, a l’AG de la CUP CC a Granollers en motiu de les eleccions al Parlament 21D, ja es va evidenciar que CxR estava recuperat, tant pel nombre dels assistents i ponents que va aportar com per els posicionaments propis del Col·lectiu que es defensaren.

Al gener del 2018, l’ANA -Assemblea Nacional Anual- definí uns objectius ambiciosos en quant a creixement, on la figura dels cercles cobrà protagonisme com a nucli d’articulació. L’acte de Viladecans del 15 de setembre en suport de la Tamara Carrasco, organitzat pel cercle Llobregat de CxR, constituí un punt d’inflexió en quan es va poder visualitzar externament una majoria d’edat de l’organització. Juntament amb això, i a nivell intern, es donà una consolidació de la consciència com a col·lectiu polític diferenciat. A més a més, l’Equip Coordinador veié cada cop més clar la necessitat de protegir les marques i sigles pròpies Constituents i CxR. La sol·licitud de tramitació de la inscripció de Constituents per la República com a partit polític respongué a tots aquests factors.

Així, aquella consciència dual de CxR adquirí un altre volta de rosca: la “R” era de Ruptura i també la “R” de República.