El model d’organització política conegut com a partit pot tenir, com a mínim dues definicions conceptuals, la clàssica i la moderna. En el nostre àmbit podríem definir les dues concepcions ‘partit’ com la del règim del 78, per una banda, i la republicana per l’altre. Anem a pams.

Com a antecedents, la vida del model parlamentari representatiu, republicà o monàrquic, s’ha allargat per tot el segle XX, i ens ha arribat fins els nostres dies, en ple segle XXI, quan els mitjans de transport i les comunicacions han viscut una revolució espectacular, per una banda, i quan la globalització capitalista per una altre, amenacen obertament la seva pervivència com a elements ni tant sols representatius, ni tant sols nacionals. El sistema electoral actual, dominat pels crèdits bancaris i els controlats mitjans de comunicació, impulsa periòdicament en el “poder” els partits que més interessa a la oligarquia. El recompte de vots centralitzat fa la resta.

Sotmesos a una opinió pública vinculada als grans mitjans de comunicació propietat de les grans corporacions, ja és hora de canviar el model, puix que tenim els mecanismes pels quals el poble es pot manifestar directament, des de cada individu. Només cal crear les eines necessàries per a facilitar la seva participació. Unes eines podran ser tecnològiques, personals, i d’altres institucionals, mitjançant la creació de noves institucions democràtiques, per la participació en la presa de decisions i pel control posterior del seguiment dels mandats.

El parlamentarisme representatiu, que va aportar una fenomenal passa endavant respecte al règim anterior, ha quedat absolutament desfasat. Amb les noves tecnologies de comunicació, nosaltres, el poble, no podem restar ni un minut més acceptant d’haver de votar persones per tal que ens representin com creguin oportú, al llarg de quatre anys i sense cap possibilitat de decidir res més en aquest període de temps, sense poder fiscalitzar directament la gestió dels nostres representats, ni de revocar-los si no és esperant la conclusió del període de quatre anys. No té cap sentit de donar suport al model parlamentari representatiu, més enllà del de mantenir estructures nascudes per assolir el poder, els partits clàssics, els quals, lluny de representar-nos, es representen a si mateixos, amb els seus interessos, i no estan ni obligats a complir els seus programes electorals.

La República avançada que proposa el moviment republicà català més conscient, al qual apel·la Constituents, va més enllà de la simple substitució del model representatiu establert pel règim del 78, la monarquia partitocràtica per un altre similar.

Cal estructurar políticament el poble català de manera autònoma, al marge dels partits polítics clàssics, grans o petits. Davant l’important repte que tenim al davant, que no passa només per l’assoliment de la llibertat com a poble, la independència, sinó que va més enllà amb la necessitat de crear en l’imaginari col·lectiu la realitat conscient del poder constituent que, a la fi, és la base d’una democràcia real. Constituents vol aportar aquesta visió, la del veritable esperit de l’1-Oct, on el poble auto-organitzat al voltant d’aquella jornada històrica va demostrar que el poble conscient i organitzat no el para ningú.

A la fita històrica dels dies 1 i 3 d’octubre de 2017 li va mancar la continuïtat organitzativa del poble, que es va voler emmirallar amb els poder polític del moment, sense adonar-se que el subjecte d’aquells dies memorables va ser el poble. Ara toca trencar aquell mirall i dotar al poble d’un instrument que el senti seu, i que marqui el camí per avançar aquesta vegada cap a noves fites de manera organitzada. Ara cal un partit que no pensi en processos electorals, que sigui l’eina organitzativa propietat del poble, sense polítics professionals, una eina autènticament republicana, basada en la democràcia directa, permanent en el temps, una eina que permeti al poble expressar-se i decidir quin país volem, com el volem controlar el poder polític republicà per tal d’evitar qualsevol degeneració disfressada de democràcia. Una eina democràtica del poble que organitzi el poder constituent permanent.

El poder constituent ha de tenir el seu propi referent polític organitzat, tot establint-se com a exemple viu de la societat que volem per a la futura República, on cada persona tingui accés al control de les institucions republicanes i sigui alhora subjecte actiu en el moment de la presa de decisions. Un model on la revocació dels càrrecs electes sigui una realitat possible, en cada moment de cada legislatura. Un model on l’elecció de les persones destinades a ocupar càrrecs electes sigui oberta i transparent.

El poble català necessita d’un partit polític republicà en el sentit que marquen els nous temps. Un partit polític de la nova etapa republicana que ens disposem a obrir. Un partit polític que mostri internament i externa el model de societat republicana que volem per al nostre poble. Un partit polític on només les idees majoritàries enfocades en el ben comú manin i ens obliguin, on el respecte per les minories els hi permeti la plena participació, on tothom pugui fer les seves anàlisis i propostes. Un partit sense professionals de la política, on tot càrrec ha d’estar sotmès al suport o a la revocació per part de la majoria en qualsevol moment. Un partit transparent i obert a totes les persones que acceptin aquest model de república que proposem. Un partit rupturista que creï les condicions d’un procés constituent permanent, abans i després de l’assoliment de la nostra llibertat com a poble en el marc de les nacions lliures, amb la nostra pròpia Constitució.

Venim d’on venim, i sabem cap a on anem. Algunes de les persones que llencem aquesta proposta venim de la lluita antifranquista, moltes venim del moviment horitzontal del 15M, i totes venim del moviment constituent republicà. Com a expressió de la voluntat democràtica del nostre país, participem en tota iniciativa unitària que aplegui voluntats cap a una república catalana socialment avançada. La volem sostenible en tots els sentits, ecològicament, econòmicament cooperativa, feminista, oposada a la guerra i a la violència com a mitjà de resolució de conflictes, i oberta al món. En definitiva la volem d’esquerres i democràtica, i volem superar les limitacions dirigistes, tant de la socialdemocràcia neoliberal com de l’ortodòxia marxista. Rebutgem qualsevol tendència a l’acumulació de poder polític, fidels exemples en el terreny polític del sistema acumulador capitalista.

Expressió organitzativa i política de la república que volem, el nou partit neix amb la voluntat de ser el referent i l’instrument de les persones disposades a fer realitat el nou model democràtic que les noves tecnologies permeten i la societat necessita per auto governar-se, ja siguin les emprades per nosaltres, les que puguin aparèixer dels debats constituents en els quals hi participem, així com les que el Consell per la República, al qual donem tot el suport, puguin aportar en un futur.

Visca el procés constituent obert al poble, visca la República catalana independent, i visca la terra.