ELS CONSTITUENTS

El col·lectiu Constituents per la Ruptura conviu amb la dualitat gairebé des del seu naixement el 2015 quan, després de presentar el Manifest per la Independència Rupturista a l’abril, es veié impel·lit al juny a anar més enllà en l’estrena i combinar el exercir de corrent crític a Procés Constituent amb l’adhesió a la candidatura […]

ANA 2019 i Naixement de CONSTITUENTS per la REPÚBLICA

Constituents per la República (Constituents) neix amb la decisió a favor de l’ANA (Assemblea Nacional Anual) de 24 de març de 2019 de CXR, com la creació del partit instrumental de l’entitat Constituents per la Ruptura, i amb un canvi de nom que reflexa una evolució natural i lògica amb la nostra història i entorn. […]