Sobre els Consells Locals per la República

SOBRE ELS CONSELLS LOCALS PER LA REPÚBLICA

“…la CUP sempre s’ha mostrat a favor d’estudiar la possibilitat de crear una institucionalitat paral·lela a recer de la repressió dels aparells de l’Estat espanyol, que facilités la internacionalització del conflicte i que treballés per traçar estratègies per exercir el dret a l’autodeterminació…”

“Des de la CUP es veu l’estratègia internacional com a element cabdal per als propers mesos, on les persones exiliades han de tenir un paper a l’hora d’assolir una solució pel conflicte democràtic del país. Per això seguirà treballant aquest àmbit des de diferents fronts, com ja fem des de Ginebra, alhora, que anirà valorant l’evolució d’aquesta nova institució (el Consell per la República Catalana), i d’altres iniciatives que puguin sorgir, per interpretar si hi ha canvis substancials o no en la seva proposta d’acció.”

El mes de Juliol de 2019, l’ANC fa la proposta de constituir Consells Locals de la República com a noves institucions netament republicanes i unitàries per implementar la República vertebrant el territori.

El Consell per la República aposta des de l’1 d’octubre de 2019 per impulsar la xarxa de Consells Locals a l’interior. El passat 20 de desembre es va anunciar públicament que 112 poblacions ja disposen de nuclis impulsors de Consells Locals, molts dels quals ja han creat el seu Consell Local.

Els 112 nuclis han signat una carta de compromís amb el Consell per la República, on reconeixen el Consell per la República com a única institució lliure i sobirana de la República Catalana, així com el seu Consell de Govern com a govern provisional legítim de la República Catalana fins l’assoliment de la independència. En la mateixa carta de compromís, els Consells Locals reconeixen la resta de Consells Locals com a institucions lliures i sobiranes en el seu àmbit local amb l’objectiu d’assolir la independència efectiva de Catalunya.

En la mateixa Carta de Compromís, els Consells Locals per la República es comprometen a treballar per la implementació en el seu àmbit local dels plans d’actuació tendents a:

  • recuperar efectivament la sobirania de les nostres institucions, ara sota el control de l’Estat espanyol;
  • fer efectiva la independència de la República Catalana;
  • dotar de les eines democràtiques que empoderin la ciutadania i els hi cedeixin el protagonisme en la creació del nou Estat;
  • culminar l’aprovació de la Constitució Catalana.

Paral·lelament, el Consell per la República va convocar l’Assemblea de Càrrecs Electes de Catalunya -AECAT-, que es va reunir a Barcelona el 30 d’octubre de 2019 amb l’assistència d’uns 2.000 càrrecs electes, dies després de la trobada de càrrecs electes impulsada per la CUP.

L’AECAT va establir un acord de mínims antirrepressius, d’autodeterminació, negociació i diplomàcia amb càrrecs electes d’arreu l’Estat espanyol, i va determinar una comissió gestora transversal de 14 persones, encapçalada per na Dolors Sabater.

L’AECAT, dissenyada el 2016 com a taula de salvació institucional en el cas de la suspensió de l’autonomia catalana, no s’havia reunit en plenari mai fins que la Trobada de càrrecs electes convocada per la CUP ho va accelerar, tot i que el seu paper, el de l’AECAT, encara està per definir.

La relació de l’AECAT i els Consells Locals de la República no va més enllà de la recomanació del Consell per la República de que els càrrecs electes en formin part dels Consells Locals, junt amb les entitats locals i persones particulars.

En definitiva, i segons el nostre parer, els Consells Locals per la República són les úniques institucions dins del territori que es plantegen la sobirania republicana al marge dels poders de l’Estat espanyol. El seu disseny és obert i recupera l’esperit unitari de l’1 d’octubre. La CUP dins del Consell no només reforçaria de forma important la seva transversalitat sinó que podria ser l’element decisiu per lligar dins del moviment unitari per l’alliberament nacional l’eix nacional i l’eix social. És important que la CUP es replantegi el seu posicionament vers el Consell per la República, passi a formar part i reconèixer el seu Consell de Govern com a govern provisional de la República Catalana, i col·labori en la implementació dels Consell Locals per la República, els quals hauran de tenir un paper fonamental en els debats constituents i el posterior procés constituent.

Confiem en el canvi de posicionament de la CUP, per tal d’establir aliances locals que ajudin a superar l’actual correlació de forces, i estimulin i reforcin el control republicà del territori, pas necessari per la implementació de la República Catalana i el seu reconeixement internacional.